Technician W

Functieomschrijving

Als TECHNICIAN W ben jij verantwoordelijk voor de uitvoering van gepland – en preventief onderhoud, modificaties, verbeteringen en kleine projecten.

Je werkzaamheden als Technician W bestaan voornamelijk uit:

·         Uitvoeren van preventief onderhoud en reparaties. Op basis van voorbereide werkopdrachten zul je apparatuur uitbouwen, demonteren, reviseren en vervangen;

·         Een deel van de apparatuur zoals pompen en compressoren zul je zelf reviseren. Je analyseert de technische kwaliteit, beoordeelt de slijtage en eventueel aangetaste onderdelen. Zo nodig vervang of repareer je deze onderdelen. Hierbij krijg je ondersteuning van en deze conform hierover vastliggende afspraken (al dan niet in samenwerking met de Maintenance Engineer of Planner W);

·         Na reparatie zul je de apparatuur monteren, afstellen, testen en in gebruik nemen. Je controleert het apparaat op de juiste werking. Zo nodig werk je hierbij samen met de leverancier;

·         Beoordelen van de staat van onderhoud in de fabriek aan de hand van inspectieroutes, instructies en afkeurnormen en noteren van technische gegevens en bevindingen;

·         Herstellen van (dreigende) mankementen voor zover dit direct mogelijk is.

Plaats