Teamoperator

Functieomschrijving

Als Teamoperator ben jij binnen de chemische sector werkzaam in de 5-ploegendienst.

Werkzaam in de hele fabrieksinstallatie; in teamverband met roulerende kerntaken en multifunctioneel inzetbaar.
Bedien jij de fabrieksinstallatie; machines, gereedschappen en apparatuur, correct volgens de geldende veiligheidsnormen/-voorschriften en fabrieksinstructies met als doel het veilig produceren van PVC.

 

Je werkzaamheden als Teamoperator zal voornamelijk bestaan uit:

·         Het bewaken en ter plaatse inspecteren van het proces, procesinstallatie en procesparameters, zodat het product PVC voldoet aan de gestelde specificaties;

·         Verzamelt informatie om handelend op te treden ter voorkoming en/of het opheffen van storingen in het proces. Dit in overleg met de Chef van dienst en/of meetkameroperator en/of zijn collega teamoperators;

·         Neemt adequaat die maatregelen, welke nodig zijn om een onveilige situatie te voorkomen;

·         Voert de voorkomende bedieningsactiviteiten bij het in- en uitbedrijf nemen van procesgedeelten en apparatuur uit. Treft waar nodig is voorbereidingen voor het uitvoeren van werkzaamheden voor vrijmaken van apparatuur;

·         Optreden als brand- en veiligheidswacht;

·         Schoonhouden van de werkplek, gehele fabriek en installatie;

Begeleiden van interne en externe ondersteunende disciplines.

Plaats