Risico Adviseur Omgevingsveiligheid

13/03/2024
5134 - 6800/ maand

Functieomschrijving

Jouw uitdaging
Het team van Environmental Permitting binnen Sitech Technology en Innovation verzorgt het vergunningaanvraag proces voor projecten op de gehele Chemelot site en ondersteunt klanten bij milieu- en veiligheidsvraagstukken. Daarnaast worden in opdracht van Chemelot Site Permit BV, de houder van de koepel Omgevingsvergunning, Wet Natuurbescherming vergunning en Kernenergiewet vergunning, een aantal beheerstaken uitgevoerd en adviezen geleverd. De snelle ontwikkelingen van circulaire processen en projecten in het kader van de energietransitie en de toegenomen maatschappelijke focus op milieuprestaties maken het een uitdagend speelveld.

Hoe ga jij bijdragen?
Als Risico Adviseur Omgevingsveiligheid heb je een breed takenpakket. Aangezien Chemelot een Seveso inrichting is met een groot aantal bedrijven én omringd is door woongebieden, heb je in deze functie een belangrijke signalerende, adviserende en sturende rol. Je belangrijkste werkgebieden:

– Met jouw expertise breng je risico’s in kaart en bepaal je mede of en op welke manier projecten op de Industrial Site en de Brightlands Chemelot Campus uitgevoerd kunnen worden. In overleg met onze klanten en Bevoegd gezag bespreek je de opties;
– De invloed van de site op de Externe Veiligheid naar de omgeving bereken je in de QRA en is opgenomen in het Veiligheidsrapport. Jij beheert het risicomodel en de resultaten (zoals 10E-6 contour, groepsrisico en aandachtsgebieden) en zorgt voor de juiste actualisaties, welke je afstemt met het Bevoegd Gezag;
– Voor de veiligheid en gezondheid van mensen op Chemelot kun jij berekenen wat de gevolgen zijn van scenario’s waarbij mogelijk gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen (zoals afblazen van veiligheden of HAZOP scenario’s). Je adviseert over zinvolle aanpassing(en). Aan overheid en Brandweer verstrek je inzicht in mogelijke effecten van scenario’s, waar zij zich op kunnen inrichten;
– Jij maakt inzichtelijk waar veilige locaties zijn of moeten komen voor o.a. kantoorgebouwen, Turn Around-locaties of een nieuwe meetkamer. Hiervoor beheer, update en ontwikkel je de Housing Rules contouren;
– Je blijft ontwikkelingen op het gebied van  risicoregelgeving op de voet volgen en identificeert mogelijke impact voor de Chemelot site. Je verstrekt advies over beleidsmatige en operationele acties.

Plaats