Projectmanager

06/03/2024
5134 - 7493/ maand

Functieomschrijving

Jouw uitdaging
Als Project Manager houd jij je bezig met het inhoudelijk aansturen van projecten, zoals het voorbereiden, plannen, uitvoeren, afsluiten en evalueren van de projectportfolio voor een klant of cluster op het gebied van tijd, geld, kwaliteit en risico’s ten einde de gestelde business doelstellingen en milestones van desbetreffende klanten te realiseren. Je stuurt hierbij gewoonlijk meerdere projecten gelijktijdig aan, zowel mono- als multidisciplinair. Tevens ben je lid van het Project Management Overleg Projects en draagt daarin bij tot het beleid van de afdeling ten aanzien van projectuitvoering.

Hoe ga jij bijdragen?
– Het voorbereiden, plannen, uitvoeren, afsluiten en evalueren van de projecten voor een klant of cluster;
– Zorgdragen voor compliance met alle relevante wetgeving, standaard werkprocessen, SHE requirements en andere van toepassing zijnde regelgeving, in alle stadia van projecten. Zorgdragen voor een veilige, gezonde en injury free werkomgeving en veilig gedrag bij alle deelnemers aan het project;
– Opstellen en implementeren van het Project SHE plan;
– Zorgdragen voor het tijdig verkrijgen van de benodigde vergunningen;
– Het opstellen van een project aanpak en advisering t.a.v. contracting strategie vanuit het projectplan of Business need Memorandum;
– Beoordelen van de kwaliteit van de technologische scope van een potentieel project en deze na scope challenging (o.a. op technologische bedreigingen, engineering requirements, meest effectieve uitvoeringsvorm enz.) eventueel laten aanpassen;
– Definiëren en uitvoeren van een project communicatieplan voor projectvoorgang en inhoud;
– Het managen van de interfaces zowel in en extern;
– Managen van de projecten, zodanig dat deze projecten gereed zijn binnen tijd, binnen budget, conform gevraagde kwaliteit en volgens de verwachtingen en tot tevredenheid van de opdrachtgevers;
– Coachend aansturen van teamleden op de aan hen gevraagde output;
– Rapporteren van de voortgang van projecten versus de planning;
– Het informeren van de Programma Manager en desgewenst de Project Owner in geval doelstellingen, milestones, kwaliteit, doorlooptijd of budget in gevaar dreigen te komen;
– Evalueren van projecten en het rapporteren van resultaten en aanbevelingen voor verbetering van de uitvoering van toekomstige projecten.

Plaats